Diğer Konuşmacılar

  • Konuşmacılara 15 dakika sunum süresi verilecektir.
  • Programa buradan ulaşabilirsiniz.
Abdullah AÇIKEL Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Birinci ve İkinci Anlamda (b,a)-logaritmik Konveks Fonksiyonlar
Osman ALTINTAŞ Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Analiz Analitik Fonksiyonların İki Alt Sınıfının Katsayıları
Mustafa AYDIN Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Kompleks Eğrisel ve Katlı q-İntegraller
Mustafa BAHŞİ Aksaray Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Analiz Kompleks Sayı Dizileri İle İlişkili Matrislerin Spektral Normları Üzerine
Sevil BALGEÇTİ Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz q-Kalkülüste Osrtowski Tipli İntegral Eşitsizlikler
Cüneyt ÇEVİK Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Analiz L1 (m,E) Uzayının Bazı Sıra Özellikleri
Samet ERDEN Bartın Üniversitesi Araş. Gör. Analiz İki Katlı İntegraller İçin Pompeiu Tipi eşitsizlikler
Birol GÜNDÜZ Erzincan Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Analiz Konveks Metrik Uzaylarda n-adımlı Yeni Bir İterasyon Şemasının Yakınsaması
Şule Yüksel GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Analiz Maksimum-Çarpım Tip Bernstein-Chlodowsky Operatörleri ile Yaklaşım
Burcu İNAN Mersin Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Küme Dizilerinin İdeal Yakınsaklığı
Hüseyin IŞIK Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Analiz Su Tipi Genelleştirilmiş Hemen Hemen Büzülme Dönüşümleri ve İntegral Denklemleri Uygulamaları
Nurhayat İSPİR Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Analiz Polya Dağılımlı Lupas-Kantrovich Tip GBS Operatörlari ile Yaklaşım
Yasin KAYA Dicle Üniversitesi Araş. Gör. Analiz Değişken Üslü Herz Uzayları
Abbas KILIÇ Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Jacobi Matrislerinin Sınırlılığı ve Spektral Ayrışımı
Mehmet KIR Atatürk Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Genelleştirilmiş Çifte Sabit Nokta Teoremleri ve Bazı Sonuçları
Nesibe MANAV Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Analiz Durrmeyer-tip Operatörlerle Yaklaşım
Gülhan MINAK Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Tam Metrik Uzayda Büzülme Dönüşümlerinin Sabit Noktaları İçin Kullanılan Yeni Yöntemler
Özlem ÖKSÜZER Ankara Üniversitesi Araş. Gör. Analiz Bernstein-Schurer ve Bernstein-Schurer-Kantorovich tipi Operatörler için Varyasyonda Yakınsama
Mediha ÖRKÇÜ Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Analiz Genelleştirilmiş Baskakalov Operatörlerinin Yaklaşım Özellikleri
Yücel ÖZKAN Kafkas Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Genel Bir Diferansiyel Operatörü Tarafından Tanımlanan Analitik Fonksiyonların Belli Alt Sınıflarının Bazı Özellikleri
Erhan SET Ordu Üniversitesi Doç. Dr. Analiz Quasi-Konveks Fonksiyonları için Simpson Tipli Eşitsizlikleri Genelleştirilmesi
Erkan TAŞDEMİR Kırklareli Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Rasyonel Çekirdekli Özel Bir İntegral Operatörünün Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak Özdeğerinin Hesaplanması
Mevlüt TUNÇ Mustafa Kemal Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Analiz Koveks Fonksiyonlar için Simpson Tipli Quantum İntegral Eşitsizlikleri
Esin TURAN Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Pozinormal Operatörler ve Pozispektrum
Yasin ULUDERE Gazi Üniversitesi Öğrenci, Master Analiz Riesz Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri
Gümrah UYSAL Karabük Üniversitesi Araş. Gör. Analiz İki Katlı Singüler İntegrallerin Bir Sınıfının Düzgün Yakınsaklığı
Şaban YILMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Genelleştirilmiş Nörlund Ortalamasının Regülerlilik Şartları
Serap ÖZCAN Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Analiz Bir Dual Vektöe Latisinin İdeal Merkezi
Semih YILMAZ Kırıkkale Üniversitesi Dr. Analiz İkinci Dereceden Lineer Polinom Rekürans Dizilerinde Genel Terimin sıfırları
Ümmügülsün AKBABA Karadeniz Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Cebir Fu,N Graflarındaki Minimal Uzunluk ve Üretici Cinsleri
Yıldırım AKBAL Bilkent Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Cebir Piatetski Shapiro Dizilerindeki K.A.O.S’ lar
İpek ALTUN Erzincan Üniversitesi Öğrenci, Master Cebir Genelleştirilmiş Lucas Polinomları
Hasan ARSLAN Erciyes Üniversitesi Araş. Gör. Cebir Bn – Tipi Coxeter Gruplarının Reprezantasyon Teorisi
Musa BAŞBÜK Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Cebir Genelleştirilmiş bi-periyodik Fibonacci Dizisinin Terimlerinin çarpımsal Tersinin sonsuz Kısmi Toplamı Üzerine
Zeliha BEDİR Cumhuriyet Üniversitesi Araş. Gör. Cebir İnvolüsyonlu Yakın Halkaların (q,t)*-Türevleri Üzerine
Nurdan ÇOBANOĞLU Erzincan Üniversitesi Öğrenci, Master Cebir k-Fibonacci Sayılarının Yeni Ailesi Üzerine
Hasret DURNA Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Cebir Asal yarı Halkaların Centroidi Üzerine
Kübra GÜL Atatürk Üniversitesi Dr. Cebir Özel Lineer Grupların İndirgenemeyen temsilleri Üzerine
Orhan GÜRGÜN Ankara Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Cebir Halkadaki Bazı Belirli Elemanlar için Cline’nın Formülü
Serkan GÜRSAN Uludağ Üniversitesi Öğrenci, Master Cebir Tamsayı Dizilerinden Üretilen Terimlerin Kök Altındaki Yaklaşık Değerleri Arasındaki Bazı Cebirsel Bağlantılar
Sedat İLHAN Dicle Üniversitesi Doç. Dr. Cebir Fibonacci Simetrik Sayısal Yarıgruplarının Bir Sınıfı
Abidin KAYA Fatih Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir F4 Üzerine Kodlar ve Kuantum Kodlar
Emine KOÇ Cumhuriyet Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir Yarı-asal Halkaların Lie ideali Üzerinde Çarpımsal Genelleştirilmiş Türevleri
Handan KÖSE Ahi Evran Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir Tek Türlü Güçlü Temiz Üçgensel Matrisler
Ömer KÜÇÜKSAKALLI Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Cebir Weierstrass Formları Tarafından Üretilen Tersinir Elemanlar Üzerine
Adem ŞAHİN Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir q-Fibonacci ve q-Lucas Matrisleri Üzerine
Zeynep ŞANLI Karadeniz Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Cebir Özel Hecke Grupları için Alt Yörüngesel Graflar
Ebru SOLAK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir Tipi (1.3) olan Hemen Hemen Ayrışan Gruplar
Elif TAN Ankara Üniversitesi Dr. Cebir Genelleştirilmiş Lucas Dizilerinin Bazı Özellikleri
Yasemin TAŞYURDU Erzincan Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir Keyfi Bir Halka Üzerinden Genelleştirilmiş Pell Dizisi ve Periyodu
Burcu ÜNGÖR Ankara Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir RD-Düz Modüllerin Bir Sağ Dik Sınıfı
Tülay YAĞMUR Aksaray Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Cebir Simetrik Grupların İndirgenmiş Cebirleri Üzerine
Nazlı YAZICI Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Cebir Modüler Kongrüans Altgrupların Q Üzerindeki Grup Hareketleri
Hussein Ali AHMED Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Master Geometri 4- BOYUTLU YARI ÖKLİD UZAYINDA HARMONİK EĞRİLİKLER VE GENEL HELİSLER
Hatice ALTIN ERDEM Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Geometri Cartan Null Bertrand Eğrilerinin Eşlenik Eğrileri Üzerine
Murat ALTUNBAŞ Erzincan Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri (1,1) Tipi Tensör Demet Üzerine İki Farklı Schouten-Van Kampen Konneksiyonu
Faik BABADAĞ Kırıkkale Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri 4-BOYUTLU YARI-ÖKLİD UZAYINDA KUATERNİYONİK B2-SLANT HELİS
Sabiha DODURGALI Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Geometri Görsel Uzayda Eliptik Geometri
Erhan GÜLER Bartın Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri Minkowski Geometride Yüksek Mertebeden Cebirsel Enneper Yüzeyleri
Hesna KABADAYI Ankara Üniversitesi Doç. Dr. Geometri D8 de Dual Oktanyonlarla Homotetik Haraketler
Faruk KARAASLAN Çankırı Karatekin Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri Bipolar Esnek Gruplar
Özgür KELEKÇİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Geometri De Sitter Uzaylarının Geometrisi ve Fiziksel Uygulamaları
Nihal KILIÇ ASLAN Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Geometri Spacelike Bertrand Eğrilerinin Eşlenik Eğrileri Üzerine
Hatice KUŞAK SAMANCI Bitlis Eren Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım Elemanları ve Tekstil Uygulamaları
Recep ÖZKAN Bilkent Üniversitesi Öğrenci, Master Geometri Bilişim Geometrisine Giriş ve Fisher Metriği
Fatma Muazzez ŞİİMŞİR Hitit Üniversitesi Doç. Dr. Geometri a-Konveksiyonlarına Göre Harmonik Gönderimler
Ali UÇUM Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Master Geometri Timelike Bertrand Eğrilerinin Eşlenik Eğrileri Üzerine
Süleyman CENGİZ Çankırı Karatekin Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Geometri 3-Boyutlu Minkowski Uzayında Vorteks Filament Denklemi ve Lightlike Olmayan Uzay Eğrileri
Tuğçe AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci, Master Topoloji Esnek Topoloji Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet BEYAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Topoloji Lif Çarpımı ve Simplektik Manifoldlar
Adalet Çengel Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Topoloji Lefschetz Liflemeleri için Eğim Eşitsizliği
Serap DEMİR Erciyes Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Topoloji Çapraz Modüller ve Katlı Grupoidlerde Normallik ve Bölüm
Hilal DÖNMEZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci, Master Topoloji Bulanık Esnek Uzman Kümeler Üzerine Bir Değerlendirme
Ayhan ERCİYES Aksaray Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Topoloji Sabit Sazgea Yakınsak Uzaylar Kategorisinde Sıfır Boyutlu Objeler
Ebubekir İNAN Adıyaman Üniversitesi Dr. Topoloji Proximal Relator Uzaylarında Tanımsal Yaklaşım Grupları
Tolga KARAYAYLA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Topoloji Basit Bağlı Olmayan Calabi-Yau 3-Katlılarının İnşası Üzerine
Samed ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Araş. Gör. Topoloji Proximity Uzaylar Katagorisinde (Kuvvetli) Kapalılık
Yusuf ŞUBAŞ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci, Master Topoloji Ağırlaştırılmış Üçgensel Neutrosophic aritmetik Operatörler ve Onların Çok Kriterli Karar verme Problemlerine Uygulamaları
Filiz YILDIZ Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Topoloji Di-Kompakt Doku Uzayların Kategorilerinde Ters Limitler
Abdullah AHMETOĞLU Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Uygulamalı Matematik Üçüncü Basamaktan Diferansiyel Denklemlerin Salınımlılığı Üzerine
Mustafa Fahri AKTAŞ Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Lineer Olamayan Sistemler İçin Lyapunov-tipi Eşitsizlikler
Derya ALTINTAN Selçuk Üniversitesi Dr. Uygulamalı Matematik Çok Ölçekli Reaksiyon Sistemleri için Hibrid Modelleri ve Algoritmalar
Şerif AMİROV Karabük Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Bazı Non-lineer Boussinesq Denklemlerinin Analogları İçin Başlangıç Sınır Değer Probleminin Geniş Anlamda (Glabal Anlamda)Çözülebilirliği Üzerine
Merve ARITÜRK Gazi Üniversitesi Araş. Gör. Uygulamalı Matematik Dirichlet Sınır Şartına Sahip Fark Denklem Sistemlerinin Bir Sınıfı İçin Lyapunov-tipi Eşitsizik
Kadriye AYDEMİR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araş. Gör. Uygulamalı Matematik Direkt Toplam Uzayında Süreksiz Sınır-Değer Probleminin Özfonksiyonları
Bayram BALA Gaziantep Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik Genelleşmiş Fonksiyon Katsayılı Sturm-Liouville Problemi İçin Fark Denkleminin Düz ve Ters Spektral Problemleri
Dumitru BALEANU Çankaya Üniversitesi Dr. Uygulamalı Matematik Kesirli Hesaplamalar ve Uygulamalarındaki Son Gelişmeler
Devrim ÇAKMAK Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Yarı Lineer Sistemler İçin Lyapunov tipi Eşitsizlikler
Mehmet Akif ÇETİN Gaziantep Üniversitesi Öğrenci, Master Uygulamalı Matematik δ-etkileşimli Sturm-Liouville Problemlerinin Matris Gösterimi
Sibel DOĞRU AKGÖL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araş. Gör. Uygulamalı Matematik İmpalsif Diferansiyel Denklemlerin Asimptotik Çözümleri
Nurhan DÜNDAR Dicle Üniversitesi Dr. Uygulamalı Matematik Genelleştirilmiş Bir Degasperis-Procesi Denklem Sisteminin Matematiksel Davranışı
Murat DÜZ Karabük Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Sağ Tarafı Polinom Olan Kısmi Türevli Denklemer için bir Özel Çözüm Bulma Yöntemi
Sevim ERTUĞ Atılım Üniversitesi Öğrenci, Master Uygulamalı Matematik Üçlü Lineer Olmayan Schrödinger Denklemi için Yapı Koruyan iki Adımlı sonlu Fark Yöntemi
İlker GENÇTÜRK Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik Bir İntegro-Diferensiyel Denklemin Çözümü
Yalçın GİRGİN Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci, Master Uygulamalı Matematik Bazı Rasyonel Fark Denklemlerinin Asimptotik Davranışları Üzerine
İsmet GÖLGELEYEN Bülent Ecevit Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Lineer Olmayan Evrim Denklemleri Sistemi için Bazı Ters Problemler
Yalçın GÜLDÜ Cumhuriyet Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Sınır Koşulları Herglotz-Nevanlinna Tipinde Fonksiyon Bulunduran Dirac Operatörü için Ters Problemler
Özkan GÜNER Çankırı Karatekin Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Değişken Katsayılı Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemlerin Dark Soliton Çözümleri
Özgül İLHAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araş. Gör. Uygulamalı Matematik 2D ‘de Logaritmik Kanuna Bağlı Bir Laminar Sınır Tabakası
Esra KARAOĞLU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik İki Gecikmeli Bir Av-Avcı Modelinin Kararlılık Analizi
Başak KARPUZ Dokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Dinamik Denklemler için Cauchy-Peano Teoremi
Zeynep KAYAR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Kesirli Mertebeden Lineer İmpalsif Diferansiyel Denklemler için Homojen Olmayan Sınır Değer Problemleri (SDP)
Baki KESKİN Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Spektral Parametreye Bağlı Sınır ve Sonlu Sayıda Süreksizlik Koşuluna Sahip Dirac Operatörleri için Ters Problemler
Örsan KILIÇER TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci, Master Uygulamalı Matematik Yerel Olmayan Teorileri Dahil edilen Yerel Sınır Değer Koşullarının 2 ve 3 Boyuta Genişletilmesi
Halis Can KOYUNCUOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik Gecikmeli Fark Sistemlerinin Neredeyse Otomorfik Çözümlerinin Varlığı
Ahmet Zahid KÜÇÜK Karabük Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik İkinci Dereceden Bir Rekürans Bağıntısının Matris Formu Üzerine Bir Çalışma
Manaf MANAFOV Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Uygulamalı Matematik Yüksek Mertebeli Genelleşmiş Fonksiyon Katsayılı Sturm-Liouville Operatörleri için Ters Spektral ve Ters Düğüm Problemleri Üzerine
Meltem Gölgeli MATUR Bilkent Üniversitesi Dr. Uygulamalı Matematik Kolestrol Biyosentezinde Nikotin Etkisi Üzerine Bir Matematiksel Model
Oktay MUHTAROĞLU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Uygulamalı Matematik Geçiş Şartları içeren Sturm-Liouville Diferensiyel Operatörü Üzerine
Süleyman ÖĞREKÇİ Amasya Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Kesirli Mertebeden Fonksiyonel Diferansiyel Denklemlerin Salınımlılığı
İnci OKUMUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik Lineer Olmayan Bir Fark Denkleminin Kararlığı Üzerine
Baver OKUTMUŞTUR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Kıvrımlı Uzay-Zamanlarda Rölativistik Burgers Denklemleri
Hayati OLGAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci, Ph.D Uygulamalı Matematik İkinci Mertebeden bir Diferensiyel Operatörü Özdeğerleri ve Özfonksiyonları Üzerine
Ahmet Sinan ÖZKAN Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Geçiş Koşullu Sturm-Liouville Operatörü içinTers Nodal Problem
Erhan PİŞKİN Dicle Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Damping Terimli Timoshenko Denkleminin Çözümlerinin Davranışı
Burhan SELÇUK Karabük Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Lineer Olmayan Sınır Şartları Patlama ve Sönüm Problemi
Hatice TAŞKESEN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Elastoplastik Mikroyapıların Modellenmesinde Karşılaşılan Bir Evolüsyon Denkleminin Çözümlerinin Global Varlığı
Ali Hakan TOR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik Maksiminların Toplamı Şeklinde Yazılan Optimizasyon Problemleri için Hiperbolik Düzgünleştirme Metodu
Zehra YÜCEDAĞ Dicle Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik p(x)-Laplace Operatörünü İçeren Dirichlet Problemi için Zayıf Çözümlerin İncelenmesi
Gamze YÜKSEL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yrd.Doç. Dr. Uygulamalı Matematik MagnetoHydroDynamic Denklemlerinin Çözümü için Geliştirilen Crank-Nicolson Leap-Frog Metodunun Kararlılığı

AMG 2015